Mijn boeken

Ik heb inmiddels met heel veel plezier zes boeken geschreven, waarvan twee in opdracht. Mijn boeken gaan altijd over een toekomstgericht thema in de sector. Mijn eerste boek was ‘Van Yab-Yum naar Dim-Sum’ en verscheen in 2010. Ik verkocht meer dan 10.000 exemplaren! Tegenwoordig schrijf ik ook in opdracht. Mijn meest recente boek verscheen in 2018 en gaat over opdrachtgeverschap bij woningcorporaties.

kaft plat

De kracht van een goede opdracht

Hoe kunnen we zorgen dat we de verduurzamingsopgave realiseren? Dat we hogere kwaliteit krijgen voor minder geld en met minder beschikbare arbeidskrachten? Dan moeten we het anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. De kracht van een goede opdracht gaat over opdrachtgeverschap bij woningbouwcorporaties. Anders opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt. Maar hoe doe je dat? Dit boek schreef ik in opdracht van FLOW.

omslag4.indd

Van maken naar raken

‘Van Maken naar Raken: een gezonde organisatie door de klant centraal te stellen’ gaat over het belang van strategische marketing en biedt veel praktische inzichten. Inclusief 125 slimme voorbeelden uit de sector.

omslag2.indd

Van ‘kan nie’ naar passie

Van ‘kan nie’ naar passie: succesvol vernieuwen in de bouw-, installatie- en vastgoedsector’ gaat over hoe je binnen je organisatie een veranderingstraject aanpakt. Want het is niet alleen de wereld om je heen die verandert of ‘moet’ veranderen, het is net zo goed je eigen organisatie.

vknb

Vrouwen kunnen niet bouwen

Diversiteit is essentieel om als organisatie succesvol te zijn. Dat gaat niet alleen om mannen en vrouwen. Zeker niet. Maar vrouwen kunnen in de bouw wel een belangrijke rol vervullen in de transitie naar onder meer een klantgerichte bedrijfstak. Dit boek schreef ik in opdracht van Fundeon.

omslag frontaal

Van Weerstand naar Transparant

Samen met Inge Sijpkens schreef ik het boek ‘Van Weerstand naar Transparant: over het nut en het gebruik van internet en social media in de bouw-, installatie- en vastgoedsector’. Hoe kun je dergelijke communicatiemiddelen succesvol inzetten en wat kunnen we leren van de successen van anderen? In 2011 was dit voor velen nog lastige materie.

omslag YYdef

Van Yab Yum naar Dim Sum

In 2010 verscheen mijn eerste boek ‘Van Yab Yum naar Dim Sum: uitdagende visies voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 2025’. Inmiddels zijn we jaren verder en zien we dat veel van de ontwikkelingen die ik daarin beschreef gewoongoed zijn geworden. In die tijd wist echter nog bijna niemand wat BIM was en hadden mensen nog nooit van 3D printen gehoord. Dus om te zeggen dat er in de sector niet wordt geïnnoveerd, dat is zeker niet waar.

Wil je een boek laten schrijven over ontwikkelingen in de markt?

Neem dan contact met mij op.

Wil je een boek laten schrijven over ontwikkelingen in de markt?

Neem dan contact met mij op.